PANAMBIH EMUTAN KEUR pribados khususna/netter anu sanesna. DINA GUNEM CATUR WAJIB-FARDHU dihandap:

BendoDAUHAN ALLOH :”WAMAA KHOLAKTUL JINNA WAL INSAAN ILLA LIYA’BUDUUN”.

Alloh midamel Jin sareng Manusa teh Supaya Aribadah ka MantenNa, janten dasarna urang dihirupkeun di alam Dunya ieu sanes pikeun perkara anu sanesna, tapi estuning pikeun Ibadah ka Alloh SWT.

NAHA AYA CONTO/PARENTAH ti KANJENG NABI+NAHA AYA PANYAREK ti KANGJENG NABI SAW? (ieu salah sawios konsep dina nangtoskeun Hukum dina perkara), margi DINA AL-QUR’AN jelas, yen Kanjeng Nabi Muhammad SAW teh “Nepikeun Perkara anu di Parentahkeun ku Alloh sareng Nepikeun Perkara anu di Larang ku Alloh”.

Continue reading PANAMBIH EMUTAN KEUR pribados khususna/netter anu sanesna. DINA GUNEM CATUR WAJIB-FARDHU dihandap:

Advertisements