Fatwa Pluralisme

Assalamu’alaikum Wr Wb

Perkawis Fatwa, Lajnah tetap untuk penelitian ilmiyah dan fatwa (Kerajaan Arab Saudi),
no.19402, tgl.25-1-1418H.

hehehheheh, biasa diurang oge Fatwa Ulama teh sok dijieun nalika aya pasualan. mung Fatwana timana kumaha heula dina ngajabarkeunnana, sok sanaos aya fatwa kitu, pamikiran, hate manusa mah moal bisa diwates ku manusa.

Aya bacaan perkawis Fatwa di situs http://mujtabahamdi.blogspot.com/2004/06/fatwa.html.

Nilik Fatwa ulama anu aya di Keajaan Arab Saudi :

kang Trisna Permana nyerat :

“Dihandap ieu Fatwa Ulama anu paratos dijanteunkeun cekelan ku umat Islam sa-alam dunya..”….ke ke keheula anan…cobi nilik ka Nagara Iran anu parantos nganggo Sistem Imamah, Ulama-ulamana Madzhab Syi’ah dina Sababaraha kitabna heunteu gaduh pamadegan samodel Fatwa ti Arab. pan syi’ah oge sarua Islam, parantos aya seratan perkawis Mazdhab Syi’ah http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/message/55196

1. Arab Saudi Negara anu dumasar kana Sistem Karajaan tah kumaha sistem “Kerajaan” heheheheh, Sok sanaos Fatwa eta kaluar ti nagara Arab Saudi nagara anu mangrupakeun dimana ayana Mekkah arah kiblatna jalmi Islam, nya kusimkuringmah tetep wae ditilik heula, da ku Alloh teh dibere Akal jang mikir…heheheh, tur deuih dina Sholat mah hate teh madep ka Alloh, hate mah teu madep ka wetan, teu madep ka kaler, teu madep ka kulon, teu madep ka kidul, da Alloh Robbul’alamin mah teu di wates ku Tempat jeng Waktu. anu di wates ku Tempat jeung Waktu mah Makhluq ngarana. janten upami nalika Urang Solat, teras hate urang nekadkeun Alloh SWT aya dina Ka’bah kiblatna jalmi Islam, teu sadar tekad Aqidah urang parantos nya-nyaruakeun Alloh sareng Makhluq, nagberhalakeun Alloh kana Ka’bah (ieu salah sawiyos Musyrik tea), numawi didieu manusa teh kedah Ma’rifat heula memeh ngalakon Agama teh, “Awwalu wajibulinnasi ma’rifatu billahi”, “Awwalud-dini Ma’rifatubihi”. Kudu madep kiblat soteh Waragad/Jasad anu keur Solat, Nantung, Ruku jeng Sujud jst…hapunten sanes bade mamatahan ngojay ka meri….heheheh..hapunten ah…

Continue reading Fatwa Pluralisme

Advertisements

Makna Aksara

Aksara MAKNA

Ha Hana hurip wening suci – ayana hirup nyaeta
tinu Maha Suci

Na Nur candra,gaib candra,warsitaning candara – pangharepan
manusia kedah salawasna ka nur Illahi

Ca Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi – sa arah dan satujuan
ka NU Maha Tunggal

Ra Rasaingsun handulusih – rasa cinta sejati muncul tinu cinta
asih nurani

Ka Karsaningsun memayuhayuning bawana – hasrat diarahkeun
jang kesajetraan alam

Continue reading Makna Aksara

Islam Jeung Pluralisme 6

Re: [Urang Sunda] Islam Jeung Pluralisme->cep Wirabuana

http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/message/108331

Urang cobian kana Sundakeun Pa Kuncen…

Kang Agus W nyerat :
milampahna tangtu moal lepas tina rupa HAWAning NAFSU
nu ngancik dina raga salira.

TARJAMAH :
Ka leuwi sipatahunan, leuwi nu ngarungsang diri
diri anu sakiwari
Rek muru BURULUNG TUJUH,ngaliwat ka Pajajaran
bongan hayang PULANG….ANTING
Padungdengan…padungdengan jeung usikna PANGANCIKAN…
PUUUN…AMMMPUUUUNN…

Continue reading Islam Jeung Pluralisme 6

Islam Jeung Pluralisme 5

[Urang Sunda] Re: [kisunda] Islam Jeung Pluralisme
— In urangsunda@yahoogroups.com, surtiwa surtiwa <surtiwa@…>
wrote:

>
> Waduh hade pisan baraya….ari anu resep tuung toong
> mah eta anu diharepkeun…seueur wawasan…tara
> ngahakiman…tara padungdeng dina delman….tiasa
> ngajenan sagala pamadegan..lamun ngalempengkeun oge
> nganggo atanapi nyebat
> referensina..atanapi..mazhabna……

Continue reading Islam Jeung Pluralisme 5

Islam Jeung Pluralisme 4

Cep Wirabuana-II

Tipayun ngahaturkeun nuhun kanu parparantos ngawaler ka eta cep Wirabuana, anu hasilna bakal menang wawales ti Alloh SWT, malih sangem Kang Agus Pakusarakan “boateuing Ahli Surga mun bisa mah ajarkeun Islam anu sabener-benerna ti Kiayi/ustadz ‘sina asup Islam sagemlengna’”.

Dadasar pikeun ngamaphum kana pasualan :

1. Nabi saw :” Artinya : ‘Didalam Al Qur’an terdapat Dzohir dan Bathin, mempunyai Awal dan Akhir’. (Imam Al Ghazali : hadits ini “Ada kemungkinan ucapan ini dinukilkan dari Ali r.a secara Mauquf)”.

2. Dina Kitab Najhul Balaghoh: http://www.al-shia.com/html/id/index.php?p=6∂=1&url=books/nahjol-balahgee/index1.htm, “Awwaluddini Ma’rifatu bihi”, “mimiti ngalakon agama teh ma’rifat heula kamanteNa”. Imam ‘Ali tikawit yuswa 10 tahun sasarengan sareng Kanjeng Nabi saw. Dina ngawitan eusi Pidatona dina Kitab Najhul Balaghoh nyarioskeun proses nyiptakeun Alam katut pangeusina. Katambih ayat anu ngawitan lungsur ka Kanjeng Nabi saw nyaeta suroh Al-‘Alaq. Hartosna : “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. (QS. 96:1-2)”. “Iqro”, kalimat parentah tina qora’a,yaqrou, parentah pikeun maca!, maca naon da Muhammad mah teu tiasa nulis+maca?, terasna kedah maca padamelan Pangeran anu parantos Nyiptakeun, Nyiptakeun naon? Nyiptakeun Manusa…dst

Continue reading Islam Jeung Pluralisme 4