Fatwa Pluralisme

Assalamu’alaikum Wr Wb

Perkawis Fatwa, Lajnah tetap untuk penelitian ilmiyah dan fatwa (Kerajaan Arab Saudi),
no.19402, tgl.25-1-1418H.

hehehheheh, biasa diurang oge Fatwa Ulama teh sok dijieun nalika aya pasualan. mung Fatwana timana kumaha heula dina ngajabarkeunnana, sok sanaos aya fatwa kitu, pamikiran, hate manusa mah moal bisa diwates ku manusa.

Aya bacaan perkawis Fatwa di situs http://mujtabahamdi.blogspot.com/2004/06/fatwa.html.

Nilik Fatwa ulama anu aya di Keajaan Arab Saudi :

kang Trisna Permana nyerat :

“Dihandap ieu Fatwa Ulama anu paratos dijanteunkeun cekelan ku umat Islam sa-alam dunya..”….ke ke keheula anan…cobi nilik ka Nagara Iran anu parantos nganggo Sistem Imamah, Ulama-ulamana Madzhab Syi’ah dina Sababaraha kitabna heunteu gaduh pamadegan samodel Fatwa ti Arab. pan syi’ah oge sarua Islam, parantos aya seratan perkawis Mazdhab Syi’ah http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/message/55196

1. Arab Saudi Negara anu dumasar kana Sistem Karajaan tah kumaha sistem “Kerajaan” heheheheh, Sok sanaos Fatwa eta kaluar ti nagara Arab Saudi nagara anu mangrupakeun dimana ayana Mekkah arah kiblatna jalmi Islam, nya kusimkuringmah tetep wae ditilik heula, da ku Alloh teh dibere Akal jang mikir…heheheh, tur deuih dina Sholat mah hate teh madep ka Alloh, hate mah teu madep ka wetan, teu madep ka kaler, teu madep ka kulon, teu madep ka kidul, da Alloh Robbul’alamin mah teu di wates ku Tempat jeng Waktu. anu di wates ku Tempat jeung Waktu mah Makhluq ngarana. janten upami nalika Urang Solat, teras hate urang nekadkeun Alloh SWT aya dina Ka’bah kiblatna jalmi Islam, teu sadar tekad Aqidah urang parantos nya-nyaruakeun Alloh sareng Makhluq, nagberhalakeun Alloh kana Ka’bah (ieu salah sawiyos Musyrik tea), numawi didieu manusa teh kedah Ma’rifat heula memeh ngalakon Agama teh, “Awwalu wajibulinnasi ma’rifatu billahi”, “Awwalud-dini Ma’rifatubihi”. Kudu madep kiblat soteh Waragad/Jasad anu keur Solat, Nantung, Ruku jeng Sujud jst…hapunten sanes bade mamatahan ngojay ka meri….heheheh..hapunten ah…

2. Faham anu dianggo di Nagara Arab Saudi eta, ngacu faham Muhammad Bin Abdul Wahab anu guguru ka Imam Ibnu Taimiyah, Faham ieu disebat Faham Wahabi. ke benten pembahasaan, aya perkawis fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ngenaan Kholifah Mu’awiyah sareng Putrna Zaid bin Mu’awiyah nalika kakholifahan eta Iman Husen dibunuh, seueur waktu harita jalmi Munfik, ongkoh Cinta ka Nabi Muhammad saw tapi maehan Cucu Nabi anu dipikanyaah ku Nabi salaku (Ahlul baet), Allohuma Sholli ‘ala Muhammad w’ala Aali (keluarga) Muhammd.

3. Ayat-ayat Al-Qur’an anu dianggo acuan Fatwa Kerajaan Arab teu ngaitkeun sareng ayat-ayat anu sanes, utamina sareng kalimat Yahudi, Nasrani, Sabiin anu aya dina Ayat Al-Baqoroh:62, Al-Maidah : 69. tangtos hal ieu janten sebeulah fihak, kirang adil dina ngamafhumna, janten pamahamannana kana Al-Qur’an sabelah alias teu acan Kaffah ceuk pamikiran simkuring mah, mangga wae cobi emut…terasna deui

4. Dina Al-Qur’an pan aya kalimat Yaa Ayyuhannas sareng Yaa Ayyuhalladzina Amanu, a. Ayat anu umajak/parentah ka kabeh manusa, b. Ayat anu umajak/parentah pikeun jalma Islam. dina perkawis Yaa Ayyuhannas, Al-Qur’an umajak ka kabeh manusa, tah kang Kumincir kantos naroskeun? kumaha taqwana anu lain Islam? sakedikna ku simkuring parantos dipedar.

Tah dina Fatwana  Kerajaan Arab Saudi no.19402, tgl.25-1-1418 H, sareng nyutat Fatwa Imam Ibnu Taimiyah, ku simkuring teu katingal kanggo Taqwana anu diluar Islam, naha kudu arasup Islam wae kitu kabeh manusa teh? pan aya dalil Qur’anna “Laa Ikroha Fiddin” dikiatkeun deui ku surah Al-Maidah:48, hartosna, hapunten teu disundakeun :

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu“,

Dina Fatwa Kerajaan Arab mah surah Al-Maidah ayat 48 ngan diserat sapotong…hehehe, naon maksudna, ngaluarkeun Fatwa pikeun ummat Islam teh dipilihan, dipotongan Ayat Al-Qur’an teh, duka pohoeun ketang…hihihi, kieu geura…

Allah berfirman, (QS. Al Maidah: 48) :
“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang…”
mung dugi kadieu, naha bakat ku ngewa (benci) kana paham Pluralisme kitu, ngewa, ijid kupedah lain ti ummat anu boga ngaran Islam deui kitu?, asa teu adil nafsirkeun Qur’an carana kieumah kantenan kanggo Fatwa Islam, padahal mani santer Fatwana, sesat menysesatkan tur ngamurtadkeun ka ummat Islam anu ngadukung kana paham Pluralisme. ke ke ke moal kitu kenging ku basa Tamiang meulit kabitis…malik kana naon anu dituduhkeunna bari marantenna teh teu sadar….wallohu’alam da simkuring mah tutulisan titatadi oge teu nuduh murtad ka batur….heheheh, punten ah kedah ditaliti, ku hate bersih, ku akal nu aya dina diri urang masing-masing….

terasna surah Al Maidah: 48 teh, “.Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya (kum teu diwiji-wiji boh didunyana ngagem ngaran Agama Islam, Kristen, Yahudi, Aliran-Aliran, Agama Singkretis naon wae ngaranamah), lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

5. nilik tina eusina Fatwa, saolah-olah Rahmat Alloh teh keur ummat Islam wungkul atuh teu jadi Rahmatan Lil’alamin. Dina Fatwa nyantumkeun Hadist punten teu disundakeun : “Diriwayatkan dalam shahih Muslim bahwa Nabi saw bersabda: Demi Yang jiwaku di Tangan-Nya, tidak seorangpun dari umat manusia yang mendengarku (waktu iraha?, jeung keur kumaha kaayaan harita Nabi ngucapkeunnana kitu teh?); Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati dan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa melainkan dia adalah penghuni neraka”.

Kumaha aya jalma ayeuna anu ngagem Agama Yahudi, Nasrani, Sabiin memeh maotna menang Hidayah Alloh jalanna kana Akal jeng Hate eta jalma, ku ngagunakeun kakuatan Akal jeng Hatena anu bersih eta jalma Yahudi/Nasrani/Sabiin teh jadi terang tur nganyahokeun ka Alloh SWT (ma’rifat), Iman kana Poe Akhir, tuluy nulungan anu gering, heg jadi cageur deuih anu gering teh, barang bere kanu kalaparan, tuluy maot eta jalma teh, bari can Syahadat disaksikeun ku Ualama Islam/Ustadz, can solat, can puasa, can zakat, can haji. Naha yakin urang eta jalma teh tetep Sesat, Kafir jeung asup Naraka?…,kumaha kaitannana sareng surah Al-Baqoroh:62, 1. Iman ka Alloh, 2. Iman ka Poe Akhir3. tuluy boga laku hade-amal solehmereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati“. saliwat hadist di luhur anu mertelakeun Yahudi, Nasrani sareng ayat ieu, pagedrug. Mustahil ucapan Nabi teu sauyunan sareng ayat Al-Qur’an. janten anu lepat?…, koreksi pasti Urang anu salah, teu taliti dina nempatkeun jeng ngahartikeun Hadistna, teu ningali asal-usulna eta hadist, nuju kumaha, jeung Iraha?…dina Fatwa langsung saparantosna eta Hadist diseratkeun “Karena itu siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, maka ia kafir.Penerapan dari kaidah “Barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka ia kafir.” perkawis pandangan urang dina sesat jeng nyesatkeun aya bacaan dina alamat situs :http://mujtabahamdi.blogspot.com/2005/07/sesat.html , teu aya sanes bacaan eta teh supados urang ati-ati dina Tekad-Ucap-Lampah ka papada manusa tur ka alam lingkungannana bilih kalebetkeun kana golongan manusa anu disebat “Dzoharol fasad fil barri wahl bahri bimaa kasabat aidinnaas”.

Tah ku ayana faham Pluralisme, jeng paham-paham sejenna, kuring mah dina perkawis benten PAHAM moal sagawayah ngamurtadkeun kupedah lain ti ngaran Islam bilih janten laku teu adil, sakaumaha dauhan Alloh hartosna :” ….Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa….”.

Al fakir Abu Hafizh nyerat :(Agus Pakusarakan)

Al-Baqoroh 62, Al-Maidah 69, perkawis Mukmin, Yahudi, Nasrani Sabiin.

“iyeu berlaku keur yahudi jeng nasrani nu ncan nampa jeng narima ceuk guru ngaji
dilembur mah ncan ngadenge perkawis ajaran islam”.

Kang, kapungkur abdi nuju ngaos Tafsir Jalalen sareng Tafsir Ibnu Katsir oge kitu…sami sareng Guru ngaji kang Agus Pakusarakan atanapi Al fakir Abu Hafizh. mung upami Yahudi, Nasrani, Sabiin dina surah eta nyaritakeun Yahudi-Nasrani baheula, atuh Hukum ayat Al-Qur’an teh seuseueurna mah kanggo Jalmi-jalmi kapungkur….hehehehe

Kang Trisna Permana nyerat :

“abdi mah rumaos jalma teu
gaduh elmu agama”…pamendak abdi mah tafsir ibnu kastir leuwih cocok kanggo umat islam ti batan kumpulan ayat2 Alqur’an anu parantos dipresentasikan ku Jalaludin”.

iiiih sae atuh kang Trisna, ari kitu mah geuning kang Trisna teh parantos gaduh pamilih, tiasa nangtoskeun pikeun Ummat Islam manding Ibnu Katsir anu katelah Ulama Mufasir tinimbang ku Jalaludin, pangna kitu oge panginten kang Trisna teh pinuh ku Elmu Agama.

Mung hapunten Kang Trisna, Ilmu Tafsir Al-Qur’an samodel Ibnu Katsir, Tafsir Jalallaen, Tafsir Al-Qurtubi, Al-Maroghi anu langkung katelah tinimang Ibnu Katsir, upami bade nyandak kana perkawis “katelah Ulama Mufasir na mah”. heheheheh, hapunten ah. Tah-tah janten perkawis Ilmu Tafsir Al-Qur’an teuacan cekap kanggo ngadamel hukum atanapi Fatwa kana hiji pasualan, kedah ditambih deui ku Ilmu Nahu, Ilmu Sorof, Ilmu Manteq, Mustholahul hadist jeung keterkaitan Ayat hiji jeung ayat sejenna, margi Alloh nyimpen ayat teh ngait di ayat anu sanes, sareng tingali oge rentetan lungsurna ayat Al-qur’an, ieu oge parantos aya dina buku Islam dan Pluralisme.

Kanggo simkuring Kang Jalaludin Rahmat langkung paos kana Ilmu Tafsir tinimang simkuring sorangan, tapi sok sanaos kitu Kang Jalaludin oge sami manusa maenya simkuring ukur unggut-unggutan bari teu daek mikir sorangan…heheheh.

Neng Riranurmaida :

“pluralisme mah sakumaha dicarioskeun ku Kang Jalal, nyaeta paham anu, menyatakan kebenaran teh tiasa ti mana wae, jalan menuju Tuhan teh teu hiji”.

Ati-atina nyaeta urang tong nepi kajebak dina ide anu asalna ti luar Islam eta. Pluralisme jelas aya ti luar Islam  (saatos konsili Nicea pami teu lepat mah, saatos aya kesepakatan bahwa keselamatan tidak hanya berada pada Katolik saja), anu aya ti jaman kapungkur mah ,saumur-umur manusa aya di alam dunya nya pluralitas tea”.

Kang Jalal mah mung nerangkeun yen Paham Pluralisme teh ummat Islammah geus dijalankeun tibareto samemeh aya pamahaman ti Agama Katolik oge, saurnah kitu, jeung kang Jalal nerangankeun Sejarah pakuat-pakaitna sareng Al-Qur’an, atuh perkawis “jalan menuju Tuhan teh teu hiji” pan tos eces ayat diluhur Al Maidah: 48, ieumah mung salah sawiyosna.

Perkawis Urang kedah Ati-Ati : Alloh ngadauh dina Hadist Qudsi : “Ya bani Adam….idza lam tar’a haqqo jaarika, kamaa tar’a haqqo ‘iyaalika, lam Andzur laka, walam Aqbal ‘amalika, walam Astajib du’aika”. Hartosna kirang langukung kieu : “Heee bani Adam (turunan adam/manusa sakabeh)…Lamun anjeun heunteu apik (Lalawora) dina ngajaga hakna nu jadi tatangga, saperti apikna dina ngajaga hakna kulawarga, Kaula (Alloh) moal nempo anjeun, Kaula (Alloh) moal narima amalan (sholat-puasa-haji dst ) anjeun, Kaula (Alloh) moal ngaijabah du’a anjeun”.

Upami nilik dauhan Alloh dina Hadist Qudsi diluhur, ummat Islam kudu ATI-ATI teh lain dina perkawis IDE atanapi kana PAHAM Agama/Aliran-Aliran/Firqoh/Tarekat/Singkretis lah naon wae istilahna mah, tapi tandes Alloh ATI-ATI (Waro/Apik) teh dina ATI-ATI ngajaga HAK-HAK anu jadi tatangga saperti ati-atina ngajagana HAK-HAK ka kulawarga, ati-ati dina Tekad-Ucap-Lampah sarta Sikep jeng Tindakan urang bilih Hak batur ka Aniyaya ku paripolah diri urang.

tos ah panjang teuing, mangga wae lenyepan sakedik-sakadik, atuh katampi nuhun, heunteu teu sawiyos da etamah naon-naon anu kamamhum ku simkuring, simkuring sanes Ulama, sanes Mufasir, sanes Cendikiawan, simkuring mah mung ukur sasak dampalen pamentasan anu keur neangan cukang, da Agung Leresna ti Gusti Nu Maha Suci, simkuring mah teu ngagaduh-gaduh…mangga ah.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Baktos.
Agus Wirabudiman

Advertisements

One thought on “Fatwa Pluralisme”

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s