Islam Jeung Pluralisme 1

Islam Jeung Pluralisme http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/message/108104

Pluarisme http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/message/108050

Sakumaha anu parantos diserat ku kang Eki Kurnia my_eki@yahoo.com wrote: “malah dina qur’an seruan teh kanggo sedaya manusa, Ya ayuhanass! seueur pan ayat etateh!, da parentah taqwa oge lain keur umat islam wungkul atuh. keur sakumna jelema (cobi wae tingalian Qs 49 :13 jeung 2:21)”.

Kang Kumincir nyerat : “Ari takwana jalma nu teu islam kumaha nya?”

Sae pisan eta patarosan teh, manawi sareng manawi simkuring bade nyobi ngutarakeun sapamendak simkuring.

Ari Taqwana jalma luar ti Islam anu teu ngagem kitab Al-Qur’an, nabina sanes Muhammad SAW, tiasa salamet Dunya rauh akherat lamun :

1. Iman yakin ayana Tuhan Yang Maha Esa Pangeran Sadaya Alam (Robbul ‘Alamin upami di bahasa Arabkeunnamah).

2. Iman/yakin ayana poe akhir dimana yakin yen laku-lampah di dunya hade goreng bakal aya wawalesna saparantosna hirup di Dunya.

Sakumaha dauhan Alloh dina surah Al-Maidah:69, hapunten terjemah Al-Qur’anna teu disundakeun : An-Nisa:124 4:124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.

Dikiat keun deui ku ayat: (5:69).Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Tina salah sawios hadist Nabi anu nganggo kaliman An-Nasu (manusa sakabeh), :”Khoiru Nas, yanfa’u Linnasi”, “sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kemapada manusia”, ieu hadist oge geuning ku urang sok sering kakuping dina ceramahna Aagym.

Anu dimaksad “Amal Sholeh” dina surah Al-Maidah:69 sanes sarupaning ngajalankeun sapertos Solat Lima Waktu, Puasa Bulan Romadhon, Zakat, Haji ka Baitulloh, solat sunnah jst, namung “Amal Sholeh” anu dimaksad nyaeta anu loba nyieun jeng mere manfaat ka manusa (hablumminannas). Janten naon wae Label Agamana manusa anu midamel manfaat, kasaean ka papada manusa, saur Allah :” maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun”, teras ”maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Hartosna bakal diwales ku Alloh sakumaha amal solehna boh anu dilakukeun ku jalmi Mukmin(Islam), Yahudi, Shabiin sareng Nasrani sadayana sami teu diwilah-wilah Rohman sareng Rohimna Alloh kasaha wae teu ngabentenkeun Label, da puguh geuning ari Labelmah mungukur kumaha anu nyebut bahasana masing-masing. Pamadegan ieu oge sami sareng pamadegan kang Jalaludin Rahmat salaku pamimpin IJABI (Ikatan Jemaah Ahlul Baet Indonesia).

Utamina urang kedah mentingkeun Taqwa-Amal Sholeh hubungan papada manusa, Alloh ngadauh dina Hadist Qudsi : “Ya bani Adam….idza lam tar’a haqqo jaarika, kamaa haqqo ‘iyaalika, lam Andzur laka, walam Aqbal ‘amalika, walam Astajib du’aika”.

Hartosna kirang langukung kieu : “Heee bani Adam (turunan adam/manusa sakabeh)…Lamun aranjeun heunteu apik (Lalawora) dina ngajaga hakna nu jadi tatangga, saperti apikna dina ngajaga hakna kulawarga, Kaula (Alloh) moal nempo anjeun, Kaula (Alloh) moal narima amalan (sholat-puasa-haji dst ) anjeun, Kaula (Alloh) moal ngaijabah du’a anjeun”.

Sakitu wae heula, seueurr anu kedah dipedar deui, mung bilih panjang teuing.

Mugia tiasa katampi kupalawargi, hapunten bilih seueur kalepatan dina nyeratna.

Mangga Baktos

Agus Wirabudiman

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s