Wangsit Prabu Silihwangi

Wangsit Prabu Siliwangi

Sing waspada sakabeh turunan dia,

Ku ngaing bakal dilanglang

Ngan di waktu perlu, ngaing bakal datang deui

Nulungan nu barutuh, mantuan nu sarusah

Tapi ngan nu hade lampahna, mun datang

Ngaing moal kadeuleu

Mun ngaing nyarita moal kadenge

Memang ngaing bakal datang, tapi ngan

Ka nu rancage hatena

Ka nu weruh semu saestu, nu ngarti

Kana wangi nu sajati

Jeung nu surti lantip pikirana nu hade laku lampahna

Lamun ngaing datang teu nyawara

Tapi mere ciri ku wawangi

Pun, geus ditangtukeun ti anggalna

Yen poe ieu bakal aya sora balarea

Nu bijil tina ati sanubari

Nu medal tina bagalna rasa

Kiwari kami datang deui

Marengan make ngaran

Pancen jeung jiwa kami

Hayang matuh eta ngaran

Dina sungsum balung aranjeun

Hayang nitipkeun ngaran “Pakuan”

Pangancikan kami

Jeung hayang supaya eta ngaran

Tetep dijaga saperti nu geus dijalankeun

Ku kami baheula

Geura tampa ieu ngaran

He .. nu ngageugeuh pakuan anyar

Omat sing bisa mawana

Jeung sing bisa ngabadanana

Bral, sing panjang natar lalakon

Kasamaran picaritaeun

Cag!.

Sumber. Universitas Pakuan

Keris teh salahsawios hiji hasil ti budaya bangsa nu tos kawentar di masarakat jawa keur hususna, jeung bangsa Indonesia umumna malihan mah samemeh Perang Dunia kadua keris teh kadudukan na teh penting pisan keur kahirupan masarakat, buktina tinu paribasa yen hiji jalma tos cukup jeung lengkep hirupna lamun geus ngabogaan imah, garwa, turangga, kukila, jeung keris (Djoko soekiman, 1982).  Keris teh dingaranan wesi aji atau tosan aji besi anu aya nilaian, dihargaan jeung di hormatan dianggap aya tuahan jeung karamat. Kukituna keris teh ngandung harti anu beda diantara nu mikaresepna. (Sumodiningrat, 1983). Seleresna na teh keris mangrupakeun hiji sanjata “tikam”, nu tos kawentar sanusantara nu beda corak jeung bentukna. Saluyu jeung parubahan jaman kagunaan keris oge aya parubahan tinu asalna jadi sanjata jadi banda karamat, pusaka anu dipupusti, lambang na kaluarga, tanda jasa, tanda pangkat jeung jabatan, barang nu mewah, jeung karya seni. (Hamjuri, 1973).

Sumber nu tertulis ngenaan keris loba disebutkeun dina naskah-naskah (Girardet dkk, 1983), boh dinu kitab-kitab parimbon nu isina ngeunaan catetan loba hal, dinu kitab-kitab sajarah atau kitab pancakaki para empu, jeung oge sok disebutkeun dinu kitab-kitab babad.

Dinu elmu keris atawa kerisologi (?) loba disebutkan ciri-ciri nu natrat ngeunaan keris-keris nu alus jeung tangguh. Ciri-ciri na teh nu nunjukeun jaman iraha jeung daerah mana wae keris teh di jieun na. Contona keris-keris nu tangguh: Pajajaran, Majapahit, Tuban, Sedayu, Blambangan, Pajang, Mataram, jeung Kartasura. Keris-keris nu tangguh eta tangguh Pajajaran anu paling kolot.

(Sumber. Silihwangi dan Pajajaran Menurut Beberapa Sumber Jawa, DR. Darusuprata)

Nu matak kuring loba jeung hayang wanoh jeung nyaho teh keris Pajajaran teh nu kumaha, naha kawas samodel kujang, kungsi cek cenah ari keris Pajajaran mah bentukna teh lempeng eweuh pepengkolan jeung arula arileu na. Naha enya !!.

Cag ach.

Pamairan Sili(h)wangi

…………………………………………………………………………………

Kula ngajadi ti heula, mangsamulang malebu ka maha suci

Kula jadi panungtun , Papadang arinyana.

Nyaangan jalan rahayu, Cahya awal sesebutan

Papadang raspati mati.

Sakitu kaula nyarita, Mun teu enya arandika hayang panggih

Jeung kaula nu satuhu, Geura prak tareuleuman

Di kujur inyana satangtung, lain ngalah carita

Tapi ku ngarucut diri.

http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/message/108285

Advertisements

32 thoughts on “Wangsit Prabu Silihwangi”

 1. Alhamdulillah..!

  Saya sangat berterima kasih atas tulisan diatas, semoga Alloh SWT selalu membimbing kita untuk masa depan sanak keluarga..Amiin!

 2. Amiiin, Terimakasih atas kunjungannya kepada “djenambang bin tandjak”, mudah mudahan juga kita dapat menjalakan Nilai-nilai luhurnya dari tulisan tersebut di atas.

 3. Karena saya belum fasih susundaan, jadi mesti bolak-balik kamus Indonesia Sunda tuk mendapatkan pengertiannya.
  Saya pikir, akan lebih baik jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
  Salam Kenal ya a’.

 4. Rahayu …………..

  Salam kenal baraya, ngarah urang sunda teh titinggal ngaran wungkul ……..

  abdi penggemar tulisan akang. Sabab akang mah sundana lengkap jeung jeroanana, luar dalam asli Urang Sunda …… lain tipwe nu asal ngaku-ngaku sunda tungtungna ngajual buku …. hehehehe. punten dunungan heureuy …………

  Kali neda widi oge, wireh abdi tos kumawantun nyopas seratan akang dina ablog abdi. Sabab aya amanat ti salah sahiji sesepuh abdi ti Ciwidey ……. muhun. Rahayu Kang.

 5. Rahayu…rahayu..rahayu,
  Merdeka!!

  Samulihna kang Agus s Permana, wilujeng tepang hatur nuhun ngersakeun rurumpaheun…

  Perkawis eusining blog ieu, Mangga-mangga eta urang silih mumule wae…

  hatur nuhun
  Rahayu…

 6. asalamualaikum ya penulis…
  abdi meuni terharu kana tulisan anjeun…
  tapi abdi hoyong ngasupan opini ka blog ieu…
  rek zaman iraha prabu siliwangi datang ka urang sadayana, mun anjeuna datanng rek nyamar jadi sato atau jadi jalma?
  sa encana abdi ngahaturkeun hapunteun…
  asalamualaikum

 7. Wa’alaikum Salam…Wr Wb kang Endang…
  Dupi kang Endang ti palihmananya? wilujeng tepang…kang…

  Perkawis Eyang Prabu Siliwangi bakal sumping ka urang sadaya, tiasa nepangan teh kanu RANCAGE hatena, ayeuna oge parantos sok rajeun nepangan kanu RANCAGE hatena mah, tangtos moal sagawayah katingal jirim ku anu poekeun hatena.

  anapon perkawis nyamar mah, numawi moal katingal ku anu kotor hatena…

  sakitu heula panginten

 8. Ass, wr,wb
  Naha ari wangsit Eyang Prabu teh mung sakitu ?, atanapi aya keneh nu sanesna ?.
  Sapamendak si kuring mah wangsit Eyang Parbu teh aya kana kirang langkung du lembar HVS mun teu lepat mah.
  Hatur Nuhun
  Hapunten anu kasuhun,
  Dermaaksara-Rajawali-Bandung

 9. sampurasun kang….
  mhh..bagja pisn gaduh baraya anu paduli kanu amanat sepuh urang anu tipayun…
  teraskeun lalampahan te kang sim abdi ngadukung pisan…
  salam kenal oge ti abdi,,,
  sampuarasun,,,hurip sunda…..

 10. asalammualaikum,wr,wb aduh no koment ateuna mah poekeun keneh teu acan ngartos pangersa.pang terangkeun atuh nu gamblang jelas

 11. ass.wr.wb.
  sampurasun kang…
  mimiti salam kenal ti abdi
  subhanallah aya keneh geuningan anu paduli kanu amanat sepuh teh ??
  teraskeun lalampahan te kang sim abdi ngadukung pisan…
  sugan ku ieu wangsit sakabeh jalma nyalaladar,, teras kalakuan jalma tong nepi siga kalakuan sato..
  hurip sunda weh ti abdi
  sampurasun

 12. ass wr.wb
  abdi hyg terang kunaon namina teh SILIWANGI.. naon nu tersirat makna na, artina sareng tujuan nana dina kalimat siliwangi eta. hatur nuhun

 13. Dulur abdi hoyong di jelas keun arti Prabu sareng Prabu siliwangi nu masihan wangsit prabu siliwangi nu mana hapunten da abdi teu bodo bodo acan komo pinter. Hapunten nu disuhun hampura nu diseja. ngabadega

 14. siliwangi, ehm buyut hapunten kula teutiasa neraskeun kabuyutan nu sakitu megahna, salam kenal kanu gaduh ieu tempat, hapunten lauk buruk milumijah. kula ti Nusadewata Kawali Ciamis..ngahaturkeun nuhun ku kersana salira nyerat ngeunaan kasundaan…teraskeun ieu oge kalebet ngamumule kasundaan

 15. ass,wr,wb…kang abdi urang sunda campuran padang tp da lahir sareung agueng mah di bandung..hatur nuhun geuning aya keneh urang sunda teh nu emut kana wangsit eyang prabu siliwangi….hmmmm tapi mun di emut2 deu sejarah abdi masih nyeri ht ku peristiwa bubat,,,sanes pendendam tapi da greget weh ku kalakuan si weweulek gajah mada tah….hapunteun bilih aya nu kasinggung sanes bade ngungkit luka lama heheheh

 16. Wa’alaikumsalam Wrb
  Rampes kasadayana anu parantos rurumpaheun di ieu blog…

  @Rian
  Kanggo kang Rian, sakaterang simkuring perkawis Bubat estuning seu-seueurna sajarah kacampuran ku pangaruh dongeng ti walana (penjajah) waktu harita.

  Anapon sajarah anu saestuna masih nuju di paluruh ku para ahli. Salah sawios ahli arkeolog, teu aya tapak Perang Gede-Gedean perkawis perang Bubat, mung aya ukur anu pati akibat salah informasi. Janten perkawis Bubat teu kedah di ageung-ageungkeun…da geuning seueur kapangaruhan ku sajarah panjajah anu tujuanna ADU DOMBA tea….hatur nuhun.

  Sakali deui, hayu urang mumule budaya, falsafah, tanah suci urang sunda, tanah sucina asal muasal gumelar lahirna urang sunda.

 17. assalamu alaikum,sampurasun kang.punten bade tumaros.ari di jajaran TNI (khususna prajurit kodam III/SLW)aya salah sawios wangsit siliwangi anu unggelna kirang langkung kieu”SING SAHA ANU NGAGUNAKEUN NGARAN SILIWANGI,ATAWA NGARASA JADI SEKESELER SILIWANGI.MAKA BAKAL NANJUNG HIRUPNA,MULIA GUMELARNA,KAWANGUNKEUN SABUANA PANCA TEUNGAH.LAMUN MANEHNA JUJUR, TEUNEUNG,SINATRIA,NYAAH KA RAHAYAT,SARTA WIBAWA KASASAMA. TAPI SABALIKNA,BAKAL LARA BALANGSAK HIRUPNA,MOAL PANGGIH JEUNG KASENANGAN SAEUNDEUNGNA,LAMUN INGKAR TINA PATOKAN ANU TADI”
  Anu janteun patarosan sim kuring teh,iraha eyang prabu masihan eta wangsit?hatur nuhun kang….wassalamu alaikum…cag ah

 18. Panuhun nu ti payun kasanggakeun ka nu ngadamel teu hilap kanu nyanggakeun komentar na dina blog tatar sunda ieu, pamugi tina waktosna, sanes ngayakeun kumaha sae na kana ngajalaran nu di pituduh atanapi anu di wangsitkeun eta, sajeroning kitu urang tiasa ngaraksa tur milampah naon nu saestuna kana sunah Rosul SAW, hadist, Al-Qur’an, manawi panuju kana landasan naon anu di wangsitkeun….. margi sanes objek anu d subjekeun tapi eta kangge urang salerea…Wallahu bissahab.anging allah nu masihan piwuruk

 19. Ass..
  Sampurasun’
  ..salam pangwanoh ti sim abdi Kang’
  Bingah amarwatasuta Bingah kagirigiri,réh na tiasa kaguar deui carios Éyang nu janten Amanat kum kanggo sadayana.. Bral ah’
  ..DEUNGKLEUNG’
  ..DÉNGDÉK’
  ..NYAAH’
  Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh’
  PRUNG AH’

 20. eyang prabu mugia bagja dunya waLAKHIRAT KITU DEU PARA PUTRA INCU BAYUT TEUREUH ANJEUN SING SALAMET DIBERKAHING KU NU MAHA NGAYUGA HIJI WAKTOS URANG BAKAL NGUMPUL NGARIUNG ISUK JAGANING GETO WILUJENG

 21. sampurasun

  seu eur nu te kawaler ah geningan,…

  sapamendak mah wangsit teh seratan panjang pisa dugi ka mendak carita “budak angon” sareng “budak janggotan”, ” tutunggul” ” kalakay”, tur sanes kantena.

  Nuhun
  ti Karang Pawitan Godog Suci…..

  1. Rampees…
   Wilujeng sumping
   aya kang wangsit anu sakumplitna, mung anu ieu mah sapalihna
   pamugi ka payun ku simkuring di postingkeun kalih pantun bogorna.
   hatur nuhun pisan

 22. sapurasun kasadayana, utamina kanu kagungan blog ieu. ulah melang ulah hariwang, engke ge mun geus cunduk kana waktu nu tangtu ninggang mangsa nu utama, padjadjaran bakal lugay. ngan duka tah ka umuran moal ku urang. kumaha tah kang ?! hatur nuhun.

  1. Rampes kang, sapuk pisan kang. Padjadjaran bakal lugai deui teh “catur baheula”, ayeuna mah parantos lugay kang…, nyatana TNI, DIVISI SILIWANGI (Padjadjaran anu di geuingkeun ku obahna jaman). panginten kitu 🙂

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s