Isu Gender di Masyarakat Sunda

Masyarakat Sunda patriachat? sareng Isu Gender di Masyarakat Sunda —>Re: [kisunda] Sebutan “Ki” tina “Kyai” >>>iki wae

Kahatur Ibu Suparti hormateun sim kuring, Ngiring mairan, nyobian ngawaler patarosan salira ngeunaan sebutan “Ki” janten ciri masyarakat Sunda salaku masyarakat anu “patriarchat”. Naha leres masyarakat Sunda the patriachat?

Upami nitenan kaayaan masyarakat Sunda baheula, saleresna masyarakat Sunda langkung condong kana jenis masyarakat patrilineal atawa nyepeng kana garis ibu jeun bapa sakaligus. Buktosna tiasa kapendak tina sajarah, seueur pamimpin/ Raja istri (Ratu) di/ti Sunda, disagigireun pameget sakumaha ilaharna. Diantarana bae ti jaman anu palih ditu, nya Raja Purbararang (periode Galuh awal), Raja Purbasari, Raja Batari ti Galunggung (aya amanatna/ prasastina; mangga bae uningaan dina buku: “Penulusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat”, Saleh Danasasmita, spk); atuh anu kaetang anyar, nya anu janten ratu di Banten tea. Janten, masyarakat Sunda parantos ngawadahan ti palih ditu keneh kana isu anu ayeuna sering dumunculkeun ku golongan feminisme: soal gender.


Soal kasaruaan gender di masyarakat Sunda, sanes bae dina widang kapamarentahan, naming oge dina widang kapimpinan spiritual. Salah sawios sumber sajarah atawa naskah kuno anu kawentar ti Sunda teh diantawisna naskah “Sanghiyang Siksa Kandang Karesian” (SSKK) anu ngarupikeun kempelan amanat Raja “besar” Sunda anu katelah Prabu Guru Sanghiyang Darmasiksa (pameget). Tah, numutkeun Abah Surya, anu ngempelkeun teras nyeratkeun eta amanah teh taya lian hiji istri anu katelah Ni Dawit.

“Ni” dina nami “Ni Dawit” teh singketan tina “Nini” dina hartos istri oge panghormat kana kalungguhan istri anu sakitu luhurna. Ku jasa anjeunna (Nini Dawit), urang ayeuna tiasa mulung sareng neuleuman salah sawios kabeungharan kawijaksanaan Sunda, papagon hirup Sunda ti Prabu Guru Darmasiksa anu sakitu luhungna. Hal ieu hiji buktos kanggo ngarojong pamadegan yen istri oge tiasa nyangking kaluuhan spiritual (sebat bae: pemimpin spiritual), jalaran dina mangsa harita anu tiasa nyerat sapertos kitu the nya satingkatan Mpu upami di wetan mah(Mpu Tantular, jrrd). “Ni” dina kasus ieu nya minangka babandingan kana asal muasal kecap “Kiai” anu ti Kang Ilen tea. Naha kuayana hal ieu dimungkinkeun aya sesebatan “Ni Sunda”? salaku babandingan “Kisunda”? Hal ieu nyanggakeun bae ka hadirin sadaya.


Pasoalan gender di masyarakat Sunda tetela geus meunang perhatian karuhun urang. Pasoalanana, kunaon ayeuna anu kapendak sapertosna masyarakat Sunda the patriachat? Ieu pasoalan tiasa diwangsulkeun kana 2 jejer salaku sabab musababna: sajarah punduh-pindahna kakawasaan (nu ngawasa) di wewengkon Sunda jeun masalah pangaruh agama (khususna Islam). Tangtu duanana heunteu lepas tina soal “distorsi” informasi, sakumaha umumna dina kahirupan.

Sim kuring sapamadegan sareng Abah Surya yen masyarakat Sunda janten patriachat ngarupikeun pangaruh mangsa Sunda dikawasa ku pamarentahan Mataram (periode mataram, ceuk urang batawi mah: “lagi-lagi Mataram”). Kapan Mataram mah patriachat pisan sareng parantos pada uninga wandana pamarentahana teh kalintang “impresive”-na, nanceubkeun pangaruhna dina sagala widang kahirupan. Dina widang tatanen contona, kabiasaan masyarakat Sunda anu umumna ngahuma dirobah sagemblengna janten ngolah sawah. Asalna mah sawah kanggo nyadiakeun bebekelan tantara karajaan dina mekarkeun kakawasaan pamarentahan atawa rajana. Tepi ka di wewengkon sim kuring mah di Ciamis aya hiji desa anu dingaranan Desa Lumbung.

Saur sepuh-sepuh di eta desa cenah kecap “Lumbung” teh tina lumbung pare nalika Raja Mataram mekarkeun kakawasaanan ka wewengkon priangan wetan nyieun pasawahan di eta desa. Nya tangtu bae urang heunteu tiasa kitu bae ngalepatkeun Mataram. “Daya tahan” budaya urang Sunda kuanjeun dina hal ieu nangtukeun pisan (ngiring masihan saham lah dina bahasa pop na mah).


Sapalih pangaruh kana ngajanggelekna masyarakat Sunda janten patrichat sapertos ayeuna nya ti na soal kakawasaan agama, khususna agama Islam harita. Di dieu kedah diemut atos-atos sareng ditandeskeun ti anggalna kecap ” kakawasaan” samemeh kecap “Islam”, jalaran teu aya sanes aya distorsi informasi anu kajantenan. Ani dimaksad, teu acan tangtos eusi ajaran Islam anu satemen na mah ngarojong kana genderisme dina soal kakawasaan. Ringkesna mah ku ayana paripolah jalmi-jalmi anu mekarkeun kakawasaan kalayan mamake (B. Ind: “mengatasnamakan”) Islam nya ngabalukarkeun perlaku patriachat, boh dina kakawasaan pamarentahan atanapi agama spiritual.

Kajabi dina hal “kanabian” jeung anu nuluykeun otoritas kanabian, sim kuring heunteu mendakan Islam HEUNTEU ngarojong kana kasamaan gender. Seueur para sufi atawa wali istri dina khazanah Islam. Pon kitu keneh raja/atawa kapala pamernatahan Islam istri oge dimungkinkeun.

Soal kunaon Nabi sareng anu nyepeng otoritas puncak panggentos Nabi teu kenging ti gender istri eta meryogikeun pedaran anu langkung panjang. Hapunten heunteu tiasa kaguar dina waktos ieu bilih nyontang teuing waktos.

Rupina dugi ka dieu bae heula anu tiasa kapihatur.

Salam baktos,

manAR

Sumber : http://groups.yahoo.com/group/kisunda/message/6105

Advertisements

3 thoughts on “Isu Gender di Masyarakat Sunda”

 1. Terus terang saya suka sekali dengan artikel di atas tentang isu gender di Sunda.
  Sayangnya, saya tidak mengerti bahasa yang Anda gunakan.
  Padahal masalah isu gender adalah salah satu topik yang saya gemari untuk dipelajari.
  Saya mau tanya sebenarnya bagaimanakah keadaan wanita Sunda dalam kaitannya dengan gender?
  Kalau boleh, saya ingin terjemahan artikel di atas dalam bahasa Indonesia dan dikirim ke email saya di tea_us111@yahoo.com
  Terima kasih banyak.

  1. Mudah-mudahan kedepan saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan akan saya kirimkan ke e-mail, insyaalloh, dalam waktu dekat ini saya sedang lumayan sibuk.
   Untuk itu saya mohon maaf tidak segera menterjemahkannya.

 2. saya suka tulisan anda, meski tidak sya mengerti karena saya orang jawa. tetapi sebagai orang yang mencoba melestarikan bahasa daerah, saya salut. teruslah berkarya….

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s