NAHA DOSA! NAHA SALAH NGAHORMAT PUPUNDEN SUNDA NU DIRI

MUN ITU KABUYUTAN NU JATI KISUNDA
SANGGEUS KASAEURAN RATA JEUNG LEMAH
DIKALI DEUI TUR DIRUMAT
DATANG KA SUMIRAT
NGIRUT UMAT SAJAGAT
NAHA PETA KITU TEH DOSA?

MUN KABUYUTAN KU KURING DISEBUT EMAS BOLONGKOTAN
ANU KAREM KA DASAR SAGARA
BARENG JEUNG PARAHU NU KALEBUH
BARI TACAN MANJING DAWUH KU WAWUH
KIWARI DITEULEUMAN
TUR DIGOSOK NEPI KA BURAHAY DEUI
NAHA LAKU KITU TEH DOSA?

KABUYUTAN KISUNDA JUNJUNAN KURING
NU PALASTRA TACAN MANGSA
KIWARI DITAWA KU PARA HIYANG
DATANG KA WALUYA SAASALNA DEUI
NAHA POLAH KITU TEH DOSA?

ANAPON KITU AJARAN PARAHIYANGAN KISUNDA
NU KUNGSI NGACACANG DI PAWENANGAN
TAPI TULUY DITILEMKEUN KU NU TAMBELAR
DIGUYUR KU CAINA JAMAN
NAHA DOSA ?

LAKU NU MANA NU DISEBUT DOSA TEH
NAHA NU NGADAKWA NGARUKSAK TATAPAK
NGALEBUR PUPUNDEN INDUNG TEU KASEBUT DOSA ?
NAHA ?
Continue reading NAHA DOSA! NAHA SALAH NGAHORMAT PUPUNDEN SUNDA NU DIRI

Advertisements