ATSAR-SUKAPURA

PENINGGALAN/ATSAR  SUKAPURA

 Alloh SWT berfirman :

QS.At-Tahrim:6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…

QS.Al-Baqoroh:154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu (kebanyakan manusia) tidak menyadarinya.

Alloh SWT berfirman :

QS.Yaasiin:12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas(ATSAR) yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Peninggalan Leluhur Sukapura berupa Keris, Goong, Kujang, Pedang, Sawah, Kebun dll (Yang Ditulis Di Lauh Mahfuzh) adalah Peninggalan/Petilasan/ATSAR Leluhur Sukapura pada masa menjalankan hidup dengan penghidupannya guna menegakkan Kebenaran (Adeg Daha), Menegakkan Kemanusiaan, Persatuan, Penuh Hikmah Kebijaksanaan, Berkeadilan dst…

Continue reading ATSAR-SUKAPURA

Advertisements