AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD

DOWNLOAD     http://www.box.com/s/6c8dc77cc6f281299951

atanapi,

DOWNLOAD     https://sukapura.files.wordpress.com/2012/04/agemansunda.pdf

—-:——

On Sat, Jan 14, 2012 10:54 AM ICT

Subject: [kisunda] Ageman Sunda

Fessy Ratnasari wrote:
teu boleh mencela agama lain ?, saha yg nulis orang islam semah (islam agamana orang arab) ?, saha yg nulis orang islam teu usah ka mekah buang duit aja, mending nyieun samodel mekah di pasundan ?, kunaon sieun pindah kayakinan ka agama nu teu jelas asal usulna, model agama ‘kuring’, nalar kita masih alus bisa bedain yg jelek jeung alus, hanyalah jalma edan nu nyebut barang goreng disebut bagus, kalo salira mau fair-play silahkan tulis artikel/ajas tujuan/kitab/nabi tentang agama ‘kuring’ (bukan sunda wiwitan) yg dicipta ku madrais/mei sok bandingkeun jeung agama islam.

—————————————————————————————

Kahatur Neng Fessy Ratnasari
Dauhan Alloh dina Al-Qur’an anu Bahasa Arab, kieu cenah : hapunten teu disundakeun

SURAT AL-HUJURAT
49:13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat anu diluhur eta, Dalil kanggo ngahukuman HARAMna Lalaki nyanyaruaan Awewe, conto Lalaki make Anting model Awewe, atanapi Awewe nyanyaruaan Lalaki. Dina nutup oratna oge beda!!!, lamun nyaruakeun hukum nutup orat awewe jeung lalaki, eta Bid’ah Dlolalah. Cirining bukti urang kudu tumarimana kana PAPASTEN Alloh anu parantos nyiptakeun Lalaki tur Awewe.

PON kitu deui, PAPASTEN Alloh nyiptakeun mangrupa-rupa SUKU jeung BANGSA. Aturan hukumna SARUA kudu tumarima lamun jadi Lalaki, kudu tumarima jadi Awewe, kudu Tumarima jadi Suku Sunda, kudu Tumarima jadi Suku Batak, kudu Tumarima jadi Bangsa Indonesia….Geura Tarimakeun!!! papasten ti Gusti Nu Maha Suci.

Ngabedakeun Lalaki jeung Awewe pangna kitu oge aya CIRIna sewang-sewangan, PASTI rupa SUKU-SUKU, BANGSA-BANGSA oge kudu wajib miboga, minyaho kana CIRIna sewang-sewangan. Supaya ulah SULAYA tina PAPASTEN ALLOH SWT.

Salajengna :

SURAT IBRAHIM

14:4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

JELAS!!!, salianti Alloh ngajadikeun rupa-rupa Kaum Suku/Bangsa, Alloh oge ngutus Rosul katiap-tiap suku masing-masingna. Aya anu dicaritakeun aya anu teu di caritakeun dina Al-Qur’an.

QS.4:164. Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Para Nabi Rosul anu dicaritakeun dina Al-Qu’an maah, sadayana aya di wewengkon Tanah Arab “Sanes Arab Saudi Ayeuna”, supaya gampil dipikawanohna ku Bangsa Arab, ari wanoh mah mere pepelingna oge babari, moal loba tatanya!!! pikeun jalama anu wanoh kana Bahasa Arab. Cobi perhatoskeun Ieu :

Continue reading AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD

Advertisements

Kunjungan Ulama Sunni Iran ke MUI

Sumber :

http://ahlulbaitindonesia.org/index.php/berita/nasional/943-kunjungan-ulama-sunni-iran-ke-mui.html

Kunjungan Imam Besar Sunni Iran Maulana Maulawi Madani ke MUI di kantor MUI Pusat Jl. Proklamasi, Jakarta, Senin(20/2) adalah sebuah kehormatan dan sudah sepantasnya diapresiasi dimana Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar dunia sangat startegis dan diharapkan bisa menjadi teladan bagi sebuah toleransi dan keberagaman masyarakatnya.

Kedatangan Grand Imam Sunni yang diutus pemerintah Iran ini, untuk menyampaikan keadaan Ahlus sunnah di Iran yang menurut mereka tidak seperti yang bayangkan selama ini. Dia menyatakan bahwa di Iran terdapat masjid Sunni, sekolah, dan sebagainya.

Dengan meningkatnya pemberitaan negatif tentang Iran yang semua sumbernya adalah fitnah dan dusta akan sangat membahayakan bagi keharmonisan Muslim Indonesia yang terkenal sangat santun dan toleran karena diperkirakan tidak kurang 3 juta pemeluk mazhab Syi’ah di Indonesia. Barat dan Zionis sangat berkepentingan dalam mengusai negeri-negeri Muslim dan mereka hanya punya satu cara untuk melemahkan Islam yaitu dengan menciptakan konflik antara mazhab. Iran sebagai negeri Muslim yang mandiri dan maju dalam segala bidang tak kan pernah tunduk dengan kekuatan asing manapun dan satu-satunya cara agar Iran diisolasi dari negara-negara Islam dengan menyudutkan Syi’ah….menyudutkan mazhab dan memproduksi fitnah dan adu-domba telah mereka lakukan melalui tangan-tangan sebagian kaum muslimin yang fanatik yaitu kelompok takfir lintas mazhab.

Bahkan dalam sambutannya pada Konfrensi Kebangkitan Islam Sepetember 2011 di Tehran Ayatullah Sayid Ali Khamne’i memperingatkan negara-negara yang telah berhasil menumbangkan penguasa despotik -yang didukung Barat- untuk tidak pernah percaya pada AS dan sekutu Eropanya dengan keterlibatan urusan pasca-revolusioner mereka.

“Jangan pernah percaya AS, NATO, dan rezim kriminal seperti Inggris, Prancis dan Italia yang telah menjarah negara Anda untuk waktu lama. Curigai mereka dan jangan pernah percaya senyum mereka, “kata pemimpin.

Selam ini dikatakan tak ada Mesjid Sunni di Iran dan media anti Syi’ah dan anti Persatuan gencar memberitakannya tetapi coba kita lihat faktanya, Tidak Ada Satupun Mesjid Ahlus Sunnah di Teheran, Benarkah?

Berita yang tendensius dan berbau propaganda negatif bagi persatuan Sunni-Syiah ini, oleh pihak Wahabi diterima secara antusias dengan menyebarkan desas-desus fitnah, bahwa pemerintah Iran yang mayoritas Syiah melarang dan menghalang-halangi dakwah Ahlus Sunnah di negara tersebut, dan Ahlus Sunnah mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah Iran, sementara Yahudi dan Nashrani bahkan Majusi di negara tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya.

Continue reading Kunjungan Ulama Sunni Iran ke MUI