MULIH Ka JATI MULANG Ka ASAL

GUNEM CATUR dina Facebook.com

Group Kisunda

MULIH Ka JATI, MULANG Ka ASAL

Suryana Mishbah nyerat :
Aya Bahasa Mulih ka dzati mulang ka asal… Anu jadi pertanyaan simkuring kumaha carana supaya bisa mulih ka dzati mulang ka asal..sareung ari nu disebat dzati iyeu teh naon, ari asal teh naon ? Nyuhunkeun wedarana ti baraya nu aub di grup Kisunda iyeu..sugan we aya nu langkung uninga kana bahasa MULIH KA DZATI MULANG KA ASAL…

Richadiana Kartakusuma nyerat :
entong ku istilah ‘DZATI” atuh janten lieur …. biiasa bae atuh ‘JATI’

Agus Wirabudiman nyerat :
Bade dzati bhs.arab, bade jati kang Suryana?

Suryana Mishbah nyerat :
Maksadna kumaha kang.. Mun tiasa mah duaduana di bejar beaskeun..heh

Aji Muda Nagara nyerat :
mulih ka jati mulang ka asal
asal na bau mulih jadi bau deui
asal na heuras balik deui ka heuras
asal ti lemah cai mulih kalemah cai
tapi da mung saukur kurungna eta mah

jadi euweuh mulih ka dzati mulang ka asal
anu aya oge mulih ka jati mulang ka asal
ari jati lain albasiah
hihihi
mangga dilajeng kang Agus Wirabudiman

Yoppy Satria Nugraha nyerat :
Pilih ka jati panginten sanes mulih ah??? Uih deui atuh upami mulih mah benten sareng pulih. …… Pulih (beres)

Agus Wirabudiman nyerat :
Upami Mulih ka dzati, Dzati anu dimaksad eta Dzatulloh, hartosna urang Mulih ka DzatNa, sanes ka Asmaulloh, sanes ka Sifatulloh, mulih/pulih sanes ka Af’alullloh. Urang ti Alam Dunya ieu bade Mulih teh sanes ka Surga sanes ka Naraka, tapi Mulih/Pulih ka Dzatulloh.

Anapon ari Surga mah (Kani’matan /Kasenangan /Mamanis) – Naraka (Kasangsaraan /Kasusahan /Papait) tegesna eta kalebet Af’alulloh, ayeuna oge kasaksi-karasa hasilna, kasorang-kapidamel-kalampah, di ojayan Surga jeung Naraka teh beurang jeung peuting.
Sugan aya anu nyebatkeun “Mulih ka Jannah/Surga, Mulang ka asal???”. Hehehehe :), tah upami aya anu palay lebet ka Surga dibaturan ku 40 bidadari saparantosna PUPUS ngalalakon di Alam Dunya, hartosna miharep Mulih ka Af’alulloh keneh, sanes Mulih ka Dzati (Dzatulloh). Pangharepan anu kieu, teu keuna kana kecap dalil “Innaa Lillahi Wainnaa Ilaihi Roojiuun”.

Continue reading MULIH Ka JATI MULANG Ka ASAL

Advertisements