Ngasah Carita

Neuleuman Elmu anu ditunda dina Carita Sunda

1. Sangkuriang

Advertisements

12 thoughts on “Ngasah Carita”

  1. Maos ieu carita nambihan wawasan kanggo simkuring .leres pisan urang kudu nyiar elmu teh geuning,enya pisan intina kudu ngaji ka diri ulah kaluar ti diri.sing jadi jalmi anu tiasa nganjang ka pageto apal kana bag-bagan agama utamina mah yakin mulih kajati mulang kaasalna teh. teu nyana karuhun urang teh kacida luhungna nya..cag…

  2. Upama ngeunteung kana sajarah & folklore tetela samemeh datang pangaruh Islam,
    naon rupa ajaran Islam sawareh mh gs nyampak dina kahirupan ki sunda, saperti monotheisme. Ki Sunda nganut jng yakin yn Pangeran teh tunggal anu disebut Sang Rumuhun (Sanghyang Tunggal). Dina kitab Sanghyang Siksa Kandang Karesian ki Sunda wanoh kana kahirupan sabada maot, jrrd

    1. alhamduliiilah,kaula ngarasa bagja kana ieu tulisan saderek aya nuneruskeun lalakon. kula tibaheula eukeur ngora neangan nukieu teh hese kudu lintas sektoral kapasir, kagunung kaleuweung sancang maluruh lalak0n … song didu’ngakeun sing kapanggih lahir batinan tong sakadar dongeng jeung carita tapi kudu kapanggih kudiri sorangan nepika ka rasa nyata ngajadi bukti keur diri. wassalam ua kolot’

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

nyungsi diri nyuai badan angelo paesan tunggal

%d bloggers like this: