Ringkasan Roh (I)

Al Isra : 85. Artinya :

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

Advertisements

Bahasan Bid’ah

Sumber : http://www.tasikmalayakota.go.id/pnbb/viewtopic.php?id=284
Bismillahirrrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Pada kesempatan ini saya memberanikan diri mengangkat topik yang mungkin membuat mengernyitkan dahi dan bertanya-tanya……. hehehe

Topik ini adalah salah satu topik yang pernah dibahas pada sebuah pengajian di kampung anu bau lisung…
Mudah-mudahan bermanfaat untuk bahan diskusi kita……

Supaya rapi, tulisan disusun sebagai berikut:

Arti bid’ah menurut bahasa
Arti bid’ah menurut istilah
Makna bid’ah dalam al-Qur’an
Makna bid’ah dalam al-Hadits
Pengertian bid’ah dan syarat-syaratnya
Sebab-sebab timbulnya bid’ah
Amalan-amalan seputar bid’ah

Tulisan tidak dimaksudkan untuk menghakimi, hanya sekedar wawasan dan bahan diskusi saja…..
Jadi bebaslah….. enjoy aja….. hehehe…. sangat terbuka untuk dikritisi…..namanya juga diskusi….
Namun tolong diresapi, direnungkan dan jangan terburu-buru dalam membcanya…bilih teu nyambung….hehehe
Tulisan mengacu pada kitab yang penulis baca…..

Continue reading Bahasan Bid’ah

PANAMBIH EMUTAN KEUR pribados khususna/netter anu sanesna. DINA GUNEM CATUR WAJIB-FARDHU dihandap:

BendoDAUHAN ALLOH :”WAMAA KHOLAKTUL JINNA WAL INSAAN ILLA LIYA’BUDUUN”.

Alloh midamel Jin sareng Manusa teh Supaya Aribadah ka MantenNa, janten dasarna urang dihirupkeun di alam Dunya ieu sanes pikeun perkara anu sanesna, tapi estuning pikeun Ibadah ka Alloh SWT.

NAHA AYA CONTO/PARENTAH ti KANJENG NABI+NAHA AYA PANYAREK ti KANGJENG NABI SAW? (ieu salah sawios konsep dina nangtoskeun Hukum dina perkara), margi DINA AL-QUR’AN jelas, yen Kanjeng Nabi Muhammad SAW teh “Nepikeun Perkara anu di Parentahkeun ku Alloh sareng Nepikeun Perkara anu di Larang ku Alloh”.

Continue reading PANAMBIH EMUTAN KEUR pribados khususna/netter anu sanesna. DINA GUNEM CATUR WAJIB-FARDHU dihandap:

Wajib-Fardhu

Naon Bentenna Wajib, Fardhu?, Naha Sholat Wajib Dzuhur atawa Sholat Fardhu Dzuhur?

Mungguh Bahasa, kecap Wajib upami di tilikan ku Urang eta tina bahasa Arab, Wajibun ..dst mangga Ahli Shorof geura gali akar bahasana, kunaon pangna jadi WAJIBUN teh!, mung ulah liren nilikanna sareng ulah ka antengan teuing dina Shorofna mangga geura aplikasikeun Kata WAJIBUN/WAJIB pilari dina Ayat-ayat Al-Qur’an, naha aya Kecap Bahasa WAJIB teh?

Upami aya Kumaha? Upami teu aya kedah kumaha ngamafhum kana Al-Qur’an? tangtos kadua tina Al-Qur’an nyaeta Hadist kanggo ngajelas keun Eusining Maksad sareng Tujuan Ayat Al-Qur’an.

Continue reading Wajib-Fardhu

nyungsi diri nyuai badan angelo paesan tunggal