Arsip Tag: Qiblat

KIBLAT : TIAP-TIAP UMMAT ADA KIBLATNYA SENDIRI

Saepul Bakhri menulis : Kata kiblat yang berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata muqabalah yang berarti muwajahah, artinya menghadap. Sehingga kata qiblah sendiri artinya hadapan, yaitu suatu keadaan (tempat) dimana orang-orang pada menghadap kepadanya. Secara harfiah, qiblat berarti al-Jihah yakni arah atau disebut syathrah.

AL-BAQARAH
QS.2:142. Artinya : Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitulmakdis?) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

QS.2:143. Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

QS.2:144. Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

QS.2:145. Artinya : Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang lalim.

QS.2:148. Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

BAITULLAH, BAKKAH /Atau MAKKAH? :
—————————————————–
ALI-IMRON
QS.3:96. Artinya : Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

BAITULLAH = BAITUL ‘ATIQ (RUMAH TUA /KUNO) :
——————————————————————-
AL-HAJJ
QS.22:26. Artinya : Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): “Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud.

QS.22:29. Artinya : Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

QS.22:33. Artinya : Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).

Sumber : Program Software Terjemah Al-Qur’an, V1.5

DAN GIBSON :
———————
Aku setuju bahwa di literatur Islam, nama Bakkah adalah serupa dengan nama kota suci pertama Islam.

Ketika Muhammad masih muda, orang-orang memutuskan untuk membangun kembali Ka’bah.

Di tumpukan batu, mereka menemukan bongkahan-bongkahan batu yang mengandung tulisan-tulisan berbahasa Syirak, bahasa kaum Nabatia.

Mereka lalu menemui orang Yahudi yang mengerti bahasa tersebut dan menerjemahkannya bagi mereka :
Ibn Hisyam, 44.
Artinya : “Akulah Allah, Tuhan Bakkah, Aku ciptakan kota itu di saat yang sama aku menciptakan surga dan bumi, membentuk matahari dan bulan, dan Aku kelilingi dengan 7 malaikat-malaikat yang suci. Kota itu akan tetap tegak berdiri diantara dua gunung tegak. Aku berkati orang-orangnya dengan susu, air.”.(Ibn Hisyam, 44).

Kata BECCA /BEKKA (BAKKAH) adalah kata Semantik kuno yang berarti RATAPAN atau TANGISAN.
Becca=WEEPING.
JIKA lokasinya menunjukan makna Bekka itu sendiri, ini berarti TEMPAT MENANGIS.

Nama Bekka TIDAK PERNAH digunakan bagi Yerusalem.

Kata itu hanya muncul sekali saja di Alkitab, di Mazmur 84, yang berkenaan dengan tempat dikenal sebagai LEMBAH RATAPAN. Tapi Qur’an juga menyebut tentang LEMBAH RATAPAN dimana HAGAR (“Siti Hajar”) meratap tentang anaknya Ismael. Qur’an menyebut kejadian itu terjadi di Bekka, yang merupakan nama asli tempat dimana KA’BAH dibangun.

Sudah jelas lokasi ini bukan Yerusalem yang dibangun di atas Gunung dan bukan di Lembah. Kupikir jawabannya sangat sederhana :

Terjadi banyak gempa bumi besar di Petra, seperti yang terjadi di tahun 551 M, hanya 19 tahun saja sebelum Muhammad lahir.

Dari catatan sejarah kita ketahui bahwa di tahun itu sebagian besar kota Petra hancur.

PETRA bisa disebut sebagai LEMBAH RATAPAN karena begitu banyak orang yang tewas selama bertahun-tahun akibat gempa yang sering terjadi.

Jika PETRA merupakan Kota Suci Islam, tentu harus ada bukti bahwa suku Muhammad yakni Quraish memang tinggal di sekitar PETRA. (Selengkapnya dapat di Dilihat dalam youtube : https://www.youtube.com/watch?v=MHSeP-v9JNk ).
——————-
BACA JUGA :
*) SUPER VOLCANO KRAKATAU 535 M & PERUBAHAN PERADABAN DUNIA

*) PRABU SILIWANGI DAN KISANTANG, KISAH NAGARA TARAJU JAWADWIPA 526 M–1521 M (995 TAHUN) (Nama Lain Nagara Pajajaran Dahulu) Download 35 Halaman :
https://sukapura.files.wordpress.com/2017/10/prabu-siliwangi-dan-prabu-kisantang3.pdf

*) Ada Lingga-Yoni Dalam Ka’bah? http://www.sukapura.id/ada-lingga-yoni-dalam-kabah/

FB : https://www.facebook.com/notes/agus-wirabudiman/ada-lingga-yoni-dalam-kabah/10154553461291394

 

Link : https://www.facebook.com/agus.wirabudiman/posts/10155894414534304

Advertisements